Dag: 8. september 2019

Norsk TV

Reklame kan spres på veldig mange måter, tv er jo en grei måte å kunne nå ut til mange mennesker på.