Dag: 27. september 2019

Norske aviser

Her i landet har det i mange år vært avisene som har hatt omtrent monopol på reklame, de er fortsatt ganske store innen dette men internett og mulighetene man har