Kategori: Blog

Norsk TV

Reklame kan spres på veldig mange måter, tv er jo en grei måte å kunne nå ut til mange mennesker på.

Store mediehus

Mediene rundt omkring i verden har gjennom årene fått en utrolig stor makt i samfunnet vårt, de kan selv redigere og formidle nyheter og reportasjer etter deres eget syn på

Blogg

En av tingene ute på nettet som virkelig har blitt populært i de siste årene er å blogge. Dette har virkelig tatt av og om man er en dyktig blogger

Online markeder

Det med å markedsføre sine produkter er den viktigste delen for å kunne selge sine varer og produkter til flest mulig. I dagens samfunn er det online markedsføring og salg

Kommunikasjons kanaler

I dagens samfunn er det for det meste at kommunikasjonen forgår på en eller annen form for nett plattform.

Aviser som annonsør

Det var i mange år at det var avisene som var det viktigste markedsførings stedet for salg og andre typer annonser.

Chat medier

Internett er i dag det stedet hvor det meste av mediene formidler sine varer og budskap ut til menneskene.