Aviser som annonsør

Det var i mange år at det var avisene som var det viktigste markedsførings stedet for salg og andre typer annonser.

Noen aviser lever ganske godt av dette enda men stadig flere aviser sliter nå etter att internett har blitt noe alle har. Her i Norge har noen enkelte aviser vært veldig store når det gjelder salgs annonser og andre annonser på forskjellige tjenester. Det som i mange år var den største er Aftenposten.

Aftenposten

Det var Christian Schibsted som startet opp avisen Aftenposten i 1860 da under navnet Christiania Adresseblad. Men allerede året etter skiftet de ut navnet til Aftenposten og den var da en ettermiddags avis som hadde konservative trekk over seg. Schibsted etablerte først firmaet Schibsted Forlag i 1839, han var selv en boktrykker, forelegger og typograf som var grunnlaget hans innen avis bransjen.

Aftenposten
Aftenposten

Redaksjonen ligger i Akersgata i Oslo, og denne gata blir også gjerne kalt for avis gata da det ligger flere store aviser her. I de første årene var ikke dette en så stor avis, da den konsentrerte seg stort sett om Oslo området og var da ikke en landsdekkende avis. Når så sønnen Amandus overtok ansvaret for avisen etter sin fars død i 1879 ble det gjort en del omstillinger i avisen. Han ble sett på som ett stort journalistisk talent som klarte å tilføre avisen mye mere nyhets stoff og reportasje stoff som igjen økte interessen for avisen. På grunn av stor konkurranse blant de lokale avisene startet de opp med en morgenutgave også i 1885, morgenutgaven kom ut syv dager i uken frem til 1919. Det tok en god del år men man besluttet å starte opp igjen med søndags avisen igjen i 1990, det var jo mange som likte å ha ferske aviser på søndags morgenen og.

Aftenposten

Under den andre verdens krigen var Aftenposten en av de veldig får aviser som fikk lov å fortsette å komme ut. Men da selvfølgelig med nazi vennlige redaktører som da kom i fra partiet Nasjonal Samling. Det var da ikke en fri presse lengre men alt ble da diktert av Tyskerne hva som det skulle skrives om. Det førte til at Aftenposten ble ett veldig viktig organ for Tyskerne og Nasjonal Samling, viktigheten med streng sensur gjorde at mann ikke lengre fikk med seg hva som skjedde rundt omkring i verden. Men avislokalene ble også brukt av undergrunns folk som lagde sine egne aviser og flyveblader. En av disse avisene het London kl 8 og det var to av Aftenpostens egne folk som var redaktører for den. Etter at krigen var over kom det store avisoppgjøret, Aftenposten hadde under krigsårene en omsetning på over 60 millioner kroner og måtte en del av pengene til aviser som hadde vært stengt eller tjente lite under krigsårene. De klarte seg veldig godt i årene som fulgte og de overtok avise Verdens Gang i 1966 og klarte å snu det dårlige salget de hadde hatt til å bli landets største avis etter bare 18 år. Men det er fortsatt Aftenposten som er den største avisen når det gjelder annonser og reklame.

Related Post

Online markederOnline markeder

Det med å markedsføre sine produkter er den viktigste delen for å kunne selge sine varer og produkter til flest mulig. I dagens samfunn er det online markedsføring og salg

Store mediehusStore mediehus

Mediene rundt omkring i verden har gjennom årene fått en utrolig stor makt i samfunnet vårt, de kan selv redigere og formidle nyheter og reportasjer etter deres eget syn på