Store markedsplasser

Det å finne det rette stedet for å markedsføre og selge sine varer og tjenester er i dag ikke lett. For det har kommet utrolig mange forskjellige steder hvor man kan gjøre dette, da spesielt innen online markedet. Med så mange muligheter gjelder det å finne det stedet som egner seg godt for det man vil formidle kundene sine og selvfølgelig prøve å kapre nye kunder. Men muligheten til å finne det rette stedet er jo ganske stort.

Best buy

Best buy

Ett av de store online markeds plassene i Amerika er Best Buy som ble etablert allerede i 1966, lenge før internett handelen hadde startet opp. Det ble etablert under navnet Sound of Music av Rickard M Sculze og som da navnet sier var det hovedsakelig musikk og det meste rundt musikken som var deres produkter. Han startet opp i sammen med James Wheeler men han kjøpte ut Wheeler etter noen år og fortsatte alene.

Etter rundt 17 år med kun musikk valget Schulze å utvide vareutvalget noe samtidig som han endret navnet til Best Buy Company. Det var hvitevarer som ble det første han la inn i vareutvalget samtidig som han åpnet sitt første supermarked som han åpnet i Burnsville i Minnesota. Dette ble det første av rundt 600 butikker som han åpnet i Amerika og han utvidet med butikker i Kina og England. Firmaet ble en stor suksess og i 1998 kom de ut med sin første online plattform som også har blitt en stor suksess. I dag sysselsetter firmaet nesten 130 000 mennesker og de har ett salg på godt over 40 billioner US dollar. Nok ett eksempel på at man virkelig kan lykkes innen dette markedet.

Oslo Børs

Ett av stedene som mange ikke forbinder med marked er Oslo Børs, med det er jo ett slags marked dette også med salg og kjøp av aksjer. Oslo Børs ble til i 1819 og var da Norges første og eneste regulerte markedsplass for omsetning av aksjer, verdipapirer som obligasjoner og derivater og egenkapitalbevis.

Oslo Børs

I dag er Oslo Børs en del av Euronext som er ett børs selskap som omfatter børsene i da Norge, Nederland, Irland, Belgia, Portugal, Frankrike og Storbritannia. Dette for å kunne dra god nytte av EU sin valuta og det finanspolitiske samarbeidet bedre. I starten på 1880 tallet omgjort til en fonds børs, det vil da si at man kunne ta verdipapirer opp til notering. Det ble etablert lokale avdelinger av Oslo Børs rundt omkring i landet, steder som Trondheim, Bergen, Drammen, Kristiansand, Stavanger og noen ander store byer fikk sine avdelinger som hovedsakelig hadde med valutanoteringer og vareomsetning å gjøre. Børsen som de fleste av oss kjenner til ligger i Tollbugata 2 i Oslo, men i dag er lokalene tomme for den gamle måten og drive børs på for all handel foregår på nettet. Før 1991 var valuta handelen en del av Oslo Børs sin omsetning, men i dag er det Norges Bank som har overtatt den delen. Det som har lenge vært de største sektorene til Oslo børs er innen sjømat, energi og shipping, her ligger vi blant de størst i verden.

Related Post

Online markederOnline markeder

Det med å markedsføre sine produkter er den viktigste delen for å kunne selge sine varer og produkter til flest mulig. I dagens samfunn er det online markedsføring og salg