Tore Godager: En Norsk Medieleder og Grunnlegger

Tore Godager er en kjent norsk medieleder og grunnlegger, kjent for sin betydelige innflytelse i det norske medielandskapet. Født 23. mai 1972, har han gjort en betydelig innvirkning på den norske medieindustrien gjennom sin karriere.

Tidlig karriere og QXL Auksjon Norge

Godager startet sin karriere ved å grunnlegge QXL Auksjon Norge i 1998. Dette prosjektet ble solgt for 21,5 millioner amerikanske dollar i 1999, noe som markerte begynnelsen på hans suksessrike karriere. Etter salget av QXL Auksjon Norge ledet han arbeidet med å bygge opp de første nettsidene til Aftenposten, en av Norges mest kjente aviser.

Bidrag til Nettmålinger og Gule Sider

Godager var også en av initiativtakerne til de offisielle nettmålingene i Norge, sammen med TNS Gallup. Dette arbeidet bidro til å standardisere og forbedre nøyaktigheten av internettmålinger i landet. Videre var Gule Sider det neste prosjektet til Godager, etablert i 2005. Dette prosjektet gjorde informasjon om firmaer og individer tilgjengelig på nett og utfordret Google på blant annet kart.

Arbeid med Egmont Publishing og NHST Media Group

I 2010 gikk Tore Godager til Egmont Publishing for å lede arbeidet med å bygge opp forbrukernettstedet Klikk. Her tok han også ansvaret for å etablere Foreldre. I Egmont var Godager også ansvarlig redaktør og direktør, og jobbet med nettsider for Elle, DetNye, Hjemmet, Donald, Hytteliv, Kamille, Bonytt før han høsten 2016 begynte som global direktør for forretningsutvikling i NHST Media Group. Her tok han over det digitale ansvaret for TradeWinds, Upstream, Intrafish og Recharge, publikasjoner innenfor shipping, olje, havbruk og fornybar energi som ble startet av Kåre Valebrokk.

Senere karriere og arbeid med Evry

I 2019 gikk Godager videre til Evry for å arbeide med å bygge opp Infotorg.no, en søkbar tjeneste som samler det nasjonale folkeregisteret, motorvognregisteret, eiendomsregisteret og over 30 andre ulike registre. Godager har også jobbet med mediautvikling og innovasjon i samarbeid med Mediebedriftens Landsforening, blant annet gjennom Media Startup Society og Nxtmedia.

FAQ

Hvem er Tore Godager?

Tore Godager er en norsk medieleder og grunnlegger, kjent for sin betydelige innflytelse i det norske medielandskapet.

Hva er Tore Godager kjent for?

Godager er kjent for å ha grunnlagt QXL Auksjon Norge, arbeidet med de første nettsidene til Aftenposten, og hans bidrag til de offisielle nettmålingene i Norge. Han har også ledet flere store prosjekter, inkludert Gule Sider, Klikk, og Infotorg.no.

Hva gjorde Tore Godager i Egmont Publishing?

I Egmont Publishing ledet Godager arbeidet med å bygge opp forbrukernettstedet Klikk og etablerte Foreldre. Han var også ansvarlig redaktør og direktør, og jobbet med nettsider for flere kjente merker som Elle, DetNye, Hjemmet, Donald, Hytteliv, Kamille, og Bonytt.

Hva er Infotorg.no?

Infotorg.no er en søkbar tjeneste som samler det nasjonale folkeregisteret, motorvognregisteret, eiendomsregisteret og over 30 andre ulike registre. Tjenesten ble bygget opp av Tore Godager mens han jobbet i Evry.

Hva er Tore Godagers rolle i NHST Media Group?

I NHST Media Group begynte Godager som global direktør for forretningsutvikling i 2016. Her tok han over det digitale ansvaret for TradeWinds, Upstream, Intrafish og Recharge, publikasjoner innenfor shipping, olje, havbruk og fornybar energi.

Hva er Tore Godagers bidrag til den norske medieindustrien?

Tore Godager har bidratt betydelig til den norske medieindustrien gjennom sitt arbeid med QXL Auksjon Norge, Aftenposten, Gule Sider, Klikk, og Infotorg.no. Han har også vært en av initiativtakerne til de offisielle nettmålingene i Norge.

Hva er Tore Godagers rolle i Gule Sider?

Tore Godager etablerte Gule Sider i 2005. Dette prosjektet gjorde informasjon om firmaer og individer tilgjengelig på nett og utfordret Google på blant annet kart.

Hva er Tore Godagers innflytelse på medieinnovasjon?

Godager har jobbet med mediautvikling og innovasjon i samarbeid med Mediebedriftens Landsforening, blant annet gjennom Media Startup Society og Nxtmedia. Dette arbeidet har bidratt til å fremme innovasjon og entreprenørskap i den norske medieindustrien.

Tore Godagers Innflytelse på Medieindustrien

Tore Godagers bidrag til den norske medieindustrien kan ikke undervurderes. Fra hans tidlige dager med QXL Auksjon Norge til hans senere arbeid med Egmont Publishing og NHST Media Group, har han kontinuerlig presset grensene for hva som er mulig innen digital media.

Hans arbeid med å etablere de offisielle nettmålingene i Norge har bidratt til å standardisere og forbedre nøyaktigheten av internettmålinger i landet. Dette har hatt en betydelig innvirkning på hvordan bedrifter og organisasjoner forstår og bruker internettdata.

Gjennom sitt arbeid med Gule Sider, Klikk, og Infotorg.no, har Godager også vist en evne til å identifisere og utnytte nye muligheter i det digitale landskapet. Disse prosjektene har ikke bare gitt verdifull informasjon til publikum, men har også utfordret etablerte aktører og presset dem til å forbedre sine egne tjenester.

Tore Godagers Fremtidige Planer

Selv om det ikke er klart hva fremtiden vil bringe for Tore Godager, er det tydelig at han vil fortsette å ha en betydelig innvirkning på den norske medieindustrien. Med hans erfaring og evne til å identifisere og utnytte nye muligheter, er det sikkert at han vil fortsette å være en ledende skikkelse i bransjen.

Legg igjen en kommentar